امحای حدود سه تن مواد غذایی فاسد در گناباد و بجستان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: 2 هزار و 970 کیلو گرم مواد غذایی فاسد طی تعطیلات نوروزی در شهرستانهای گناباد و بجستان جمع آوری و امحا شد.

دکترعلی عالمی افزود: در این مدت 1100 فقره بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی، عمومی و بین راهی، 266 فقره نمونه برداری از مواد غذایی، 1204 فقره کلر سنجی و 315 فقره ید سنجی آب مصرفی در شهرستانهای گناباد و بجستان انجام شد.
وی اظهار کرد: همچنین در این مدت به 115 فقره شکایت مردمی از نحوه عرضه و توزیع مواد غذایی و بهداشتی در این شهرستانها رسیدگی و 840 فقره برخورد با دوره ‌گردها در این مناطق انجام شد.
وی گفت: 15 بازرس در قالب پنج گروه طرح سلامت طی تعطیلات نوروزی از مراکز اقامتی و عرضه مواد غذایی بازدید و با متخلفان بهداشتی برخورد کردند.
هم اکنون 130 هزار نفر از مردم شهرستانهای گناباد و بجستان زیرپوشش خدمات دانشگاه علوم پزشکی گناباد قرار دارند.

کد خبر: 86938