بسته خبری فعالیت های جوانان در پست های نوروزی

به گزارش روابط عمومی حوزه جوانان جمعیت هلال احمر استان بوشهر ؛ در هجدهمین مرحله طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروز ی استان بوشهر پذیرای مهمانان نوروزی می باشد.

فعالیت تیم سحاب :

با آغاز هجدهمین طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی اکیپ گشت سحاب به صورت تیم های دو نفره پیاده و سواره در پارک ها، کنار ساحل، مناطق تاریخی و گردشگری ارائه خدمت می نمایند.

معاون جوانان رویکرد این تیم ها را ایمنی و سلامت مسافرین عنوان کرد و گفت: تیم های سحاب خدمات خود را در قالب خدمات بشر دوستانه، خدمات ایمنی، فرهنگی و امدادی به مسافرین ارائه می کنند.

آلبوغبیش بیان کرد: پیش بینی، شناسایی موقعیت های خطر آفرین ارائه توصیه های ایمنی به مسافرین نوروزی از مهمترین خدمات اکیپ های سحاب می باشد.

 

وی در ادامه افزود: طرح سحاب جوانان در مناطق تفریحی و پر مسافر دایر است. این تیم ها با گشت در مکان های پر تجمع سعی در ایمن سازی مکان های پر خطر نیز دارند و به آسیب دیدگان در پارکها، تصادفات و مواردی که امکان ارائه خدمات کمک های اولیه موجود بوده کمک رسانی و وارد عمل می شوند. اعضای طرح سحاب با حضور در کنار ساحل،  مناطق گردشگری، پارکها و پر مسافر بروشور، کتابچه و اقلام فرهنگی در اختیار مسافران قرار می دهند.

برپایی خیمه های نماز و فضای دوستدار کودک در طرح:

خیمه های نماز به عنوان نماد فضای دینی در طول اجرای طرح در کنار پست های نوروزی استان بوشهر برپا گردیده است.

معاون جوانان در این خصوص بیان کرد: این خیمه ها در کنار پست های ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی برپا شده است.

آلبوغبیش افزود: پخش اذان و برپایی نماز جماعت، برپایی ایستگاه پاسخگویی به سوالات شرعی توسط اعضاء کانون طلاب، توزیع بروشورها ی مذهبی و برگزاری مسابقات قرآنی و اهدا جوایز به نفرات برتر از برنامه های خیمه نماز می باشد.

وی همچنین از برپایی فضای دوستدار کودک در محل استقرار پست های ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی خبر داد و افزود: اعضای جوانان در ایستگاه های سلامت نیز به مسافرین خدمات ارائه میدهند.

 

کد خبر: 89171

تصاویر مرتبط