هشدار به رانندگان با زبان آمار

آیا می دانید در 10 سال گذشته آمار قربانیان ناشی از تصادفات جاده ای 235 هزار و 50 نفر بوده است؟

طی همین 10 سال 2 میلیون 221 هزار و 810 نفر مصدوم شده اند؟

7/41 در صد از تلفات ناشی از تصادفات جاده ای مربوط به جوانان زیر 29 سال است؟آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای طی 10 سال گذشته با آمارشهدا و جانبازان 8 سال دفاع مقدس برابری می کند؟

معلوليت ناشی از تصادفات 300,000 نفر در سال است؟

70 % تصادفات جاده ای در سفرهای نوروزی مربوط به خودروهایی بوده است که رانندگان آنها برای اولیت بار در آن جاده ها تردد می کرده اند؟ (عدم آشنایی راننده با جاده)

تصادف جاده ای در ایران، پنج برابر کشورهای صنعتی و پنج برابر کشورهای همتراز ایران است؟

درصد تصادفات در جاده های بین شهری، ۲۸ درصد از داخل شهرها و ۱۷ درصد نیز در جاده های روستایی رخ داده است؟

۷۰ درصد تصادف ها ریشه در عامل انسانی و تخلفات رانندگان دارد؟

بیشتر تصادفات رانندگی در نتیجه بی دقتی و بی توجهی و سهل انگاری راننده صورت می‌گیرد که ضایعات جبران ناپذیری به وجود می‌آورد.

تعداد زیادی از تصادفات ناشی از انحراف به چپ و انحراف به راست خودروهاست. و رانندگان این نوع خودرو بدون توجه به اینکه ممکن است خودروی از جهت راست و چپ می‌آید به یکباره بدون زدن چراغ راهنما فرمان را می‌چرخانند.

پیامدهای و معضلات فرهنگی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار و کودکان تحت تکفل آنها که همسر و پدر آنها در تصادفات جاده ای فوت کرده است چیست؟

خسارت مالی تصادفات جاده ای، طبق آمارهای اعلام شده توسط وزارت کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی، سالانه هفت تا هشت هزار میلیارد تومان رسیده ( شامل ارقام ملموس و خسارت های فیزیکی، پرداخت خسارت خودرو، هزینه های بیمارستانی، پرداخت دیه فوت و نقص عضو است؟ (این رقم معادل چهار درصد تولید ناخالص داخلی طبق قیمت های جاری

خسارات معنوی و ارزش فرصت های از دست رفته مربوط به افراد فوت شده و مجروحان حادثه را به خسارات مادی آن اضافه کنیم رقم خسارت تصادفات جاده ای نزدیک به هشت تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است؟

آیا می دانید طبق آمار سرشماری سال 1390 دو میلیون 500 هزار زن سرپرست خانوار در کشور داریم که بسیاری از آنها تحت هیچ نهاد حمایتی نستند؟

23 درصد خانواده های ایرانی را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند که این تعداد بیش از 15 میلیون نفر از خانواده ها را دگیر خود کرده است؟

از عوامل بسیار مهم در بیوه شدن زنان در کشور و بالا رفتن آمار زنان خانوا “طلاق” و “فوت همسر” است؟

70% زن سرپرست خانوار و کودکان بی سرپرست بعلت فوت همسر و پدر می باشد که از این تعداد آمار کشته های تصادفات جاده ای(همسر و پدر) رو به افزایش است؟

کودکان تحت تکفل زنان خانوار و کودکان بی سرپرست با ترس و ناامنی و با افت تحصیلی شدید مواجهه هستند؟

مردم ، بیشترین آسیب در کل تاریخ و تمدن ایران اسلامی به منابع طبیعی و خدادی کشور مانند: انواع گیاهان و از بین بردن درختان جنگل ها و پارک ها، ریختن زباله به معابر و مسیر رودها و رودخانه ها در روز طبیعت ( روزهای 13 بدر) بجای آشتی با طبیعت وارد می کنند.