محل استقرار پایگاه های هلال احمر در استان آذربایجان شرقی