محل استقرار پایگاه های هلال احمر در استان کرمانشاه